360

Centre d'Interpretació del Territori

Centre d'Interpretació del Territori

Descobreix de la comarca del Gironès a partir de tres centres d'interès; el patrimoni, els personatges i les històries de vida.

El Patrimoni

La Importància del patrimoni natural,cultural i immaterial de la comarca del Gironès queda palesa en la multitud d’elements que podem visitar en el territori. Un patrimoni basat en la me­mòria, que interpel·la els sentiments, a la identitat i a la cohesió en la diversitat, que s’ha de valorar i preservar per a passar-lo a les futures generacions.

Personatges

Els que han deixat empremta no solament al seu entorn, sinó també més enllà dels seus límits. La visió d’aquests protagonistes té una importància cabdal per il·luminar els fets del passat i ens ajuden a imaginar com ha estat i com és la vida de les persones que han habitat a la comarca.

Històries de vida

La relació entre els pobles de la comarca i Girona ha estat de dependència mútua al llarg del temps. La vida de la comarca es va anar construint entre la ciutat i el camp, convertint Girona en el centre de serveis, d’un entorn rural amb una forta tradició d’ oficis antics i activitats artesanals.

M'agrada