fbpx

Avís legal

Aquest lloc web i el seu domini turismegirones.cat corresponen al Consell Comarcal del Gironès (en endavant el Consell), amb CIF  P6700003D, i domicili a carrer Riera de Mus, 1-A, de Girona (CP 17003), telèfon 972 21 32 62 i adreça electrònica info@girones.cat.

La informació facilitada per mitjà d’aquest lloc web no substitueix la que figura a la seu electrònica del Consell o en els canals i plataformes de seu electrònica adoptats pel Consell, única que té plena validesa legal.

El Consell no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d’altres persones que figuri al lloc web o a la que es faci remissió per mitjà d’enllaços o altres sistemes.

El lloc web i els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, gràfics, bases de dades i qualsevol altre material, es posen a disposició pública amb finalitats d’informació i per a oferir serveis en el marc de les competències i funcions pròpies del Consell. Existeixen drets de propietat intel·lectual sobre alguns d’aquests continguts que corresponen o bé al Consell o a terceres persones que n’han autoritzat la utilització per aquest mitjà.

De forma general, i llevat que s’indiqui el contrari de forma expressa per a casos singulars, es pot portar a terme la reproducció, distribució i comunicació pública dels continguts d’aquest lloc web sempre que quedi constància de la procedència. No obstant, no es podran utilitzar els continguts per a usos comercials, ni fer-ne obres derivades, sense autorització expressa del Consell.

Aquestes condicions regeixen per als continguts del lloc web protegits per drets d’autor i es resumeixen amb la llicència Reconeixement – No Comercial – Compartir Igual 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) de Creative Commons.

L’escut oficial del Consell i els altres dissenys i logotips que l’identifiquen només poden ser reproduïts i utilitzats amb autorització prèvia del Consell, o bé quan es tracti d’identificar activitats o iniciatives que compten amb el suport explícit del Consell. El Consell n’autoritza també usos no lucratius amb finalitats educatives, de recerca, estudi o difusió cultural.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena (framing) sense autorització expressa i per escrit del Consell.

En l’exercici de les seves competències i funcions el Consell tracta dades de caràcter personal. A aquest lloc web i a la seu electrònica del Consell figuren formularis que permeten al Consell obtenir dades. Els formularis informen de les finalitats de la recollida i dels aspectes més rellevants del tractament. En aquest enllaç figura informació sobre la Política de protecció de dades del Consell.

MENU

Gironès