fbpx

Vil·la romana del Pla de l’Horta

Descobriment recent

Es tracta dels jaciments d’una destacable zona residencial que tenia una important i estesa zona rústica de caràcter agrícola i industrial. Es pot datar entre els segles II aC fins a final de V dC.

En les seves habitacions s’han trobat paviments de mosaics d’opus tesellatum i d’opus signinum, així com unes probables restes termals. Aquests mosaics estan guardats al Museu Arqueològic a Sant Pere de Galligants. Amb gran peculiaritat els mosaics de l’època d’August (segles I aC-I dC) tenen un estil italianitzant, inhabitual en la Gerunda de l’època.

Està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional.

 

Fotografies: Surt de Recerca per Catalunya

Carrer Sant Ferriol

T. 972 170 211

ajuntament@sarriadeter.cat

www.sarriadeter.cat

Valoració total

MENU

Gironès